TUBE LOGIC'İN TARİHİ

ROLAND'IN ÇIĞIR AÇAN YENİ AMFİ DİZAYNI

Blues Cube

Sıcak, güçlü, tepkimeli, dinamik, esnek…Bu terimlerin hepsi gitaristlerin favori lambalı amfileri çaldıklarında beğenilerini açıklamak için kullandıkları kelimelerdir. Roland’ın Tube Logic sayesinde, bu kelimeler kullanımı Blues Cube serisi içinde söylenebilir.

90’lardan gelen orijinal Blues Cube amfilerin ilk jenerasyon sesleri dramatik olarak gelişmiştir. Bugünlerin Tube Logic teknolojisi klasik lambalı dizaynı amfilerin yüksek dereceli interaktif davranışlarının karmaşıklığında, titiz detaylarını doğru şekilde sağlayarak ve sihirli bir unsur yaratarak basit bir sistem olan gitar amfilerinden yaşayan, canlı ve nefes alan bir müzikal enstrüman sesini sağlar.

Kusursuz hissiyatı, tuşeniz veya ses seviyesi ile kontrol edebileceğiniz distortion, parıltılı, dolgun, lambalı amfilerin lambalarının zorlanmasıyla çıkan sesler ve daha da fazlası— Her çalıcının sevdiği ince ayarlar yapılmış vintage lambalı amfilerin sunduklarının tamamı, Blues Cube’lerde bolca mevcuttur.

GİTAR VE AMFİ: TONUN EŞİT PARTNERLERİ

Ciddi elektrik gitar çalıcıları bilir ki, seçtikleri amfi onların soundlarının hayati bir parçasıdır ve çalımlarında her noktasının en önemli unsurlarındandır. Elektrik gitarlar jakı takana kadar canlanmazlar—amfisiz, güçlü sesleri olmaz.

Buna ek olarak, amfilerin ses şekilleri final soundlarınız için muazzam derecede önemlidir. Dünyanın en çok imrenilen vintage gitarına sahip olsanız bile, pahalı bir amfiyi kullanarak şarkınızın tam potansiyalini ortaya koyamazsınız. Bu nedenle tecrübeli gitaristler, çalımlarında tuşelerini ve hassasiyetlerini tam olarak destekleyecek amfiler bulmak için çok fazla zaman harcarlar.

Vintage Tubes

Şüphesiz ki, klasik lambalı dizaynı elektrik gitarın başlangıcından beri en üst düzey gitar tonlarını oluşturan olmuştur. Tweed-dönemi 1950’li yıllarının combo amfilerinden beri; distortion tonlarında zengin ses,dinamik hissiyatlar, tatlı ve hassas tuşe konularında çalıcılar son derece seçici olmuşlardır. 1960’lı yılların ilk bölümlerinde görünmeye başlayan ikonik stack amfilerin devrelerinin sunduğu temel izleri, sonraki dönemlerdeki amfi dizayn edenleri büyük ölçüde etkileşim altına almıştır.

Yenilikçi Tube Logic dizaynı ile filozofisi, Blues Cube serisinin tam kalbinde bulunur ve biz çalıcıların tweed-dönemindeki sevdikleri herşeyi içerisine yerleştirdik. Sadece ses karakterini değil, organik hissiyatlarını ve tepkilerinide mükemmel şekilde ekledik—kısacası, her nüans bu amfileri gerçek bir müzik enstrümanı yapar. Her bağlantı yapıp çaldığınızda kusursuz hissiyatlar ve ilhamları sizlere sunar.

Bizim yenilikçiliğimiz ile modern yolda, lambalı amfilerin bilinen narin yapısı ve yarı yolda bırakabilme ihtimali gibi kusurlarınız eledik. Çağdaş çalıcılar içinde büyük avantajları sunduk—herhangi bir ses seviyesinde “kendi” tonunuzu her zaman alabilmeyi, kolayca taşınabilirlik için düşürülmüş ağırlığı ve güvenirliliği ile özgürce kullanım temeline oturtulmuştur.

TWEED-DÖNEMİ TONLARINI AYARLAYIN

Vintage Tube Amplifiers

Blues Cube tonlarının bulunmasının arayışları, en saygın tweed-dönemi amfilerinin temel lamba devrelerini oluşturan bileşenler ile başlandı. Özellikle, preamp bölümünde bulunan bir adet 12 AY7 ve iki adet 12AX7 lambalarıyla pasif ton katları ve bir çift “uzun kuyruk” faz çevirici bölümünden oluşur. Class AB “push/pull” çıkış bölümü iki adet 6L6GC power (güç) lambalarını ve çıkış transformatörünü içerir.Güç bölümü GZ34 rectifier lambasına bias ayarı yapılma methodu ile desteklenmiştir.

Her bir bileşenin ötesinde, amfi karakterini tanımlayan her sinyal yolunun nasıl birlikte çalıştığını anlamak da önemlidir. Örnek olarak, lamba tiplerine ek olarak amfi sesinin karakterini belirlemekte güç ünitesi en önemli etkenlerden biridir. B+ veya C- gibi güç ünitesi tipleri, güç lambalarının kazanç ve doygunluk eğrilerini derinden etkileyen önemli etkenlerdendir.

Early prototype of Blues Cube

Early prototype of Blues Cube

Çalan kişi için çok iyi bir duygu üreten güç kaynağı ve güç tüpleri arasındaki dinamik etkileşim içinde belli bir nokta vardır. Attack ve sustain— lambalı amfilerin kompressör ve karakteristik vuruşları—mükemmel bir amfinin keyifli bir yolla bir araya gelişidir. Tüm bu önemli tepkilere ulaşmak için, biz tüm gerekli ayarlamaları tekrar ve tekrar yaparak mükemmel bir balansa gelene kadar üzerinde çalışıyoruz.

Blues Cube’ün güç katı bölümünde, push-pull lamba devresi sayesinde sunulan dinamiklik etkenleri derin bir konsantrasyon ile en ince detaylarına kadar ayarlanmıştır. Simetrik veya asimetrik distortion, sarkma ve geçişli distortion gibi çeşitli kırılma seslerinin özelliklerine ait overtone yönleri genel hissiyatı üzerinde büyük etkisi vardır.

Testing and tuning of Blues Cube speakers

Testing and tuning of Blues Cube speakers

Blues Cube amfilerinde, preamp bölümü saf gitar sinyalini korumak için yüksek empedanslı FET girişine ve iletim sistemine sahiptir. Güç katı bölümü, mükemmel gitar tonunun diğer bir temel parçası olan hoparlör karakterine, yüksek empedanslı devreler ile sesi süren ayrık bir solid-state amfi bileşeni içerir. Bu amfi-hoparlör ilişkisi çok ince nüanslar için detaylı bir şekilde ince ayar yapılmıştır.

ÖDÜN VERMEDEN GÜÇ KONTROLÜ

Blues Cube Power Control

Lambalı amfilerde, sesin en iyi halini almak için amfinin ses seviyesini açmanız ve çıkış lambalarını zorlamanız gereklidir. Tabi ki, Blues Cube’ler bu organik davranışları da sunmaktadır. Bunun yanında, gitaristler konforlu çalım şartları için ses seviyelerini diğer enstrümanlara göre eşitlemek isterler ve bu her zaman sıcak sahne ışıkları altında mümkün olmayabilir.

Bunun gibi durumlarda, çalıcılar amfinin çıkışları ve hoparlörler arasında çalışan power attenuator (güç ayarlayıcı) bölümünü sıklıkla kullanırlar. Bu yaklaşım nispeten etkili olabilirken, dengeleyici kullanılıp, güç değişikliği yapıldığında dinamikleri ve çalım hissiyatını belli açılarda düşürebilir ve tonu sıkıştırabilir. Bunun nedeni ise amfi üzerindeki yüklemede güç düşürülmesi arttıkça, yüklemenin de azalmasıdır.

Blues Cube’lerin dahilindeki değişken güç kontrolü, gitaristlere her ses seviyesinde arzu edilen çok açılmış amfi seslerini alabilmesini sağlar. Bu sadece bir güç ayarlayıcısı değildir. Tube Logic ile, güç kontrol fonksiyonu sayesinde çıkış gücü düşürüldüğünde bile güç amfisi bölümü tam gücünde çalışmaktadır. Güç kontrol devresinin içerisinde watt düşürüldüğünde, yüksek-yükleme davranışı ve düşük ses hiçbir ton sıkıştırması olmadan pürüzsüzce beraber çalışır.

KUSURSUZ GİTAR SOUNDUNA TUTKU

Blues Cube Tube Logic Logo

Blues Cube serisi nasıl gerçek bir müzikal enstrüman haline geldi? Mühendislerin laboratuarında amfi geliştirilirken, sesin gerçek cevapları birçok usta gitarist ile birlikte ayrıntılı deneme-yanılma yoluyla ortaya çıkarılmıştır.

Gitaristler mükemmel bir amfiye bağlandıklarında, çalmalarını durdurmazlar—Çalıcı amfi ve gitar sorunsuz bağlantı tepkisini verirler. Bazı gitaristler ise kendi aletleri ile bir "konuşmaya" sahip olarak bu organik etkileşimi ifade eder. Ve bunun sonuçlarında neşeli, ilham verici, en üst seviye performansları getirir.Sonuç olarak, böyle bir enstrüman bizim Blues Cube amfilerimizin amacı olmuştur.

Blues Cube SERİSİ